Meny
Konkursvågen är här – restaurangbranschen kräver svar från Löfven

Pandemin har slagit hårt mot många svenska företag, och restaurangbranschen är en av flera extra hårt drabbade branscher. Under årets första sex veckor hade konkurser och rekonstruktioner ökat med 54 procent jämfört med förra året*. Då både ersättning och svar från finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Ibrahim Baylan fortsätter att lysa med sin frånvaro ryter nu branschen ifrån och kräver svar och kompensation från statsministern.

Redan innan införandet av det begränsade serveringstillstånd hade många restauranger förlorat 90 procent av sina intäkter och situationen fortsätter att se mörk ut – mellan 1 januari och 11 februari i år gick 108 restauranger i konkurs eller sattes i rekonstruktion. Det stora problemet menar man är att omställningsstöd och permitteringsstöd inte gått att söka och att det heller inte har betalats ut sedan augusti förra året. 

En sammanslutning av restauranger har vid flera möten med näringsminister Ibrahim Baylan tydligt uttryckt sin oro för branschens överlevnad - trots detta har ett agerande från regeringen uteblivit. Efter att frågan till slut hamnat på statsminister Stefan Lövfens bord har ärendet nu åter skickats tillbaka näringsministern, medan restaurangerna står kvar på ruta ett.

– Majoriteten restauranger har inte fått någon ersättning utbetald sedan augusti, det är alltså sju månader utan finansiell kompensation. Det tycker vi är fullkomligt orimligt. Vi förstår att restriktioner är nödvändiga men att de stöd som ska hjälpa oss överhuvudtaget inte når ut är näst intill oförlåtligt och ett stort svek mot en hel bransch, säger Helena Ahldén, VD på Harrys och talesperson för den sammanslutning av restauranger som kräver svar från statsministern.

Frågar man svenska folket håller de med om att ett halvår är för lång tid att vänta på att få stödet utbetalt - varannan svensk (55 procent) anser att 1 – 2 månader är en rimlig väntetid. Det visar en ny Novus-undersökning på uppdrag av Harrys, O’Learys Trademark, Pieplows restauranger, Pinchos, Svenska Brasserier och Vapiano.

En viktig näring enligt svenskarna

Innan pandemins intåg sysselsatte besöksnäringen 202 000 personer. Drygt åtta av tio (82%) anser att restaurangerna är viktiga ur ett sysselsättningsperspektiv, för att till exempel få in unga och utlandsfödda på arbetsmarknaden - något som drastiskt har förändrats till följd av pandemin. Och det är inte bara restaurangbranschen själva som oroar sig för framtiden. Faktum är att fyra av tio (39%) svenskar är oroliga att en för dem närliggande restaurang kommer gå i konkurs. 

– Jag kan inte understryka nog hur viktig vi anser att besöksnäringen är för Sverige, och för alla de människor som det sysselsätter - och skattebetalarna håller med, det visar de här siffrorna. Det här är en allvarlig situation utan dess like och vi kräver konkreta och kraftfulla åtgärder nu, annars kommer vi att fortsätta att se konkurs på konkurs, där både arbetstillfällen och livsverk förgörs, fortsätter Helena Ahldén.

De åtgärder som man kräver, och som lyfts fram till näringsminister Ibrahim Baylan:

  1. Omställningsstödet samt permitteringsstödet måste betalas ut nu. Handläggningstiden idag är totalt ohållbar.
  2. Gör det möjligt att söka nytt stöd idag. Så som det ser ut nu går det inte att göra på ytterligare fem veckor och det garanterar ingen utbetalning.
  3. 100 procent kompenserande ersättning för det intäktstapp det begränsade serveringstillståndet genererat, då övriga stöd inte täcker detta.

Resultaten i korthet:

  • Nära två av tre (63%) tycker det är viktigt att det finns restauranger där man bor.
  • Fyra av tio (39%) är oroliga att närliggande restaurang kommer gå i konkurs.
  • Drygt åtta av tio (82%) anser att restaurangerna är viktiga ur ett sysselsättningsperspektiv.
  • Mer än hälften (54%) tror att restaurangbranschen haft möjlighet till korttidspermittering med hjälp av statligt stöd. Drygt en av tre (35%) tror att restaurangbranschen fått omställningsstöd.
  • Drygt åtta av tio (82 procent) tycker det är rimligt att vänta 3 – 4 månader att få stöd utbetalt av staten, varav en av två (55%) tycker att det är rimligt att vänta 1 – 2 månader.

Om undersökningen: 

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av O’Learys Trademark, Harrys, Svenska Brasserier, Pinchos, Pieplows restauranger och Vapiano, samt Carlsberg, Spendrups samt Martin & Servera, via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 1002 intervjuer med allmänheten. Undersökningen genomfördes under 18-24 februari 2021 och hade en deltagarfrekvens på 59 procent.

*Enligt Visita.